1400 yıldır Aleviler ve Sünniler olarak birbirimize karşı yanlış anlayışlarla dolu bir süreçten geçtik.

Hakikat, Allah'ın sevgi ve adalet üzerine kurulu olan kelamında gizli kalmaz. 1400 yıldır Aleviler ve Sünniler olarak birbirimize karşı yanlış anlayışlarla dolu bir süreçten geçtik. Ancak artık cehaletin pençesinden kurtulma zamanı geldi. Allah'ın kelamı, herkese sevgi, adalet ve birlik duygusu aşılar. Bu Hakikatın izini sürerek, toplum olarak daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerleyebiliriz. Allah’ın sevgisi ve adaletiyle olan kelamı, bizlere doğru yolu gösterir ve bizlere ılımlı, hoşgörülü ve sevgi dolu bir toplum olma yolunda rehberlik eder. Bu Hakikatı takip etmek, toplum olarak daha güçlü, birbirimize daha bağlı ve sevgi dolu bir gelecek inşa etmemize yardımcı olacaktır. Bu nedenle, sevgi ve adalet üzerine kurulu Hakikatın peşine düşmekten çekinmeyelim. Allah'ın kelamı, bizi gerçek bir birlik ve beraberlik içinde tutacak olan en güçlü rehberdir.

Hakikatin peşinde koşup, gerçeği arayıp bulmak, her insana düşen en önemli görevdir. 1400 yıldır, farklı mezheplere mensup insanlar Allah'ın kelamını yorumlayarak, kendi anlayışları doğrultusunda toplumlara aktarmışlardır. Bu süreçte, ne yazık ki bazıları kendi çıkarları doğrultusunda, nefret, ayrımcılık ve cehalet tohumları ekmeyi tercih etmişlerdir.

Ancak artık hakikatle yüzleşme vakti gelmiştir. Allah'ın kelamı, sevgi, adalet, merhamet ve hoşgörü üzerine kurulmuştur. İnsanlar arasında ayrım yapmak yerine, birbirini hoşgörüyle karşılamak ve sevgiyle yaklaşmak önemlidir. İnançlarımızın farklılıklarını kabul edip, bir arada yaşamanın yollarını bulmalıyız.

Alevi ve Sünni toplumlar olarak, geçmişte yaşanan cehalet ve bilgisizlik bizi esir almasın. Birbirimizi anlamalı, sevgi ve hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Hakikatin peşine düşüp, gerçeği arayarak birlikte yaşamanın yollarını bulmalıyız. Allah'ın sevgi ve adaletle dolu kelamı, tüm insanlığa barış ve huzur getirmek içindir. Tutunun hakikatin peşine ve sevgiyle, dostlukla birbirimize yaklaşalım.

Hakikat üzerine inşa edilmiş olan Allah'ın kelamı, sevgi ve adalet üzerine kurulmuştur. Ancak geçmişte, farklı toplumlar arasında yaşanan cehalet ve yanlış anlayışlar, bu gerçeği gölgelemiştir. Aleviler ve Suniler olarak, 1400 yıl boyunca her iki toplum da cehaletin esiri olmuş ve birbirlerine karşı önyargılar geliştirmiştir.

Ancak artık Hakikat uyanmıştır. Bu, herkesin gerçeği görmesi ve kabul etmesi gerektiği anlamına gelir. Allah'ın kelamı, sevgi ve adaletin yanı sıra birbirimize karşı anlayış ve hoşgörüyü de içerir. Bu gerçekleri göz ardı etmeden, birlikte hareket etmeli ve birbirimize sevgiyle yaklaşmalıyız.

Bu nedenle, Allah'ın kelamını anlamak ve yaşamak için çaba göstermeli ve birlikte Hakikat'in peşinden gitmeliyiz. Gerçeği bulduğumuzda, toplumumuzda ve dünyada barış, adalet ve sevgi için çalışmalıyız. Umarım gelecekte, cehaletin ve yanlış anlayışların yerine gerçeğin ve sevginin hakim olduğu bir dünya inşa ederiz. Allah'ın kelamı, bize bu yolda rehberlik edecektir.

1400 yıldır, farklı düşüncelerin ve çıkarların etkisi altında kalarak millete dayatılan şeyler oldu. Ancak, gerçekte Allah'ın kelamında nefis yoktur. Topluma sunulan sözler arasında ise nefis bulunabilir. Aleviler ve Sünniler olarak 1400 yıl boyunca cehaletin peşinden koşarak, her iki toplum da cehaletin esiri olmuştur.

Hakikat artık uyanmış durumda. Hiçbir gerçek gizli kalmayacak çünkü Allah'ın kelamları sevgi üzerine kuruludur. Hakikati bulmak için bu doğrultuda ilerlemeliyiz. Uyanık kalmalı ve gerçekleri bulmalıyız. Allah'ın sevgi dolu kelamını takip ederek, gerçeğe ulaşabiliriz.

Unutmayalım ki gerçek, Allah'ın sevgi dolu kelamında yatar. Bu yüzden, hakikati arayıp bulmamız gerekmektedir. Uyumak yerine uyanık olmalı ve sevgi ile dolup taşmalıyız. Allah'ın sevgisini ve doğru yolu bulmak için çaba harcamalıyız. Güzel bir gelecek için bu yolda ilerlemeliyiz. 
Hakikat'in peşinden gitmeliyiz. Uzun bir süre boyunca yanlış anlatımla beslenen toplumların artık gerçekleri görmesi ve doğruya yönelmesi gerekmektedir. Allah'ın kelamını anlamak ve yaşamak için sevgiye yönelmeli ve Hakikat'e tutunmalıyız. Bu, asıl olanın ne olduğunu anlamamızı sağlayacak ve aydınlanmamıza yardımcı olacaktır.

Hakk aynanız ,Hızır kılavuzunuz olsun…
Aşk ile 🌿

Selçuk GÜZEL