Eşik, alevi geleneğinde önemli bir kavramdır ve kapının girişi, evin içine girilen kutsal bir mekandır.

Alevilerde eşik ve niyaz, 
inançsal ve ritüel olarak önemli bir yer tutar. Eşik, alevi geleneğinde önemli bir kavramdır ve kapının girişi, evin içine girilen kutsal bir mekandır. Eşiğe basılırken adım atılır ve bu adım, geçmişe ve geleceğe yapılan bir bağlantı olarak görülür. Eşik geçit noktası olarak kabul edilir ve bu nedenle önemlidir. Niyaz ise alevi inancında Allah'a yakarış anlamına gelir. Aleviler niyazda bulunarak Allah'tan yardım, af ve güç istemektedirler. Eşik ve niyaz, alevi inancının temel ritüellerindendir ve topluluk içinde birlik ve dayanışmayı simgeler. Bu ritüeller, inançsal ve toplumsal bağlarını güçlendirmeye yardımcı olur.

Alevi inancında eşik kutsal bir semboldür çünkü bir geçişi, dönüşümü ve içsel arınmayı simgeler. Eşik, maddi ve manevi dünya arasındaki geçişi temsil eder. Alevi inancında eşik, kişinin ruhsal bir dönüşüm geçirmesi, olgunlaşması ve içsel arınma sürecine girmesi anlamına gelir.

Alevilikte eşik aynı zamanda ruhsal bir direniş, kendi özünü bulma ve toplumsal adalet için mücadele etme simgesidir. Alevi geleneğine göre, eşik üzerinden geçen kişi, toplumsal sorumlulukları, adaleti ve sevgiyi içselleştirmiş olmalıdır.

Bu nedenlerle Alevi inancında eşik kutsal bir sembol olarak görülür ve toplumsal, ruhsal ve manevi anlamlar içerir. Aleviler için eşik, içsel arınma, dönüşüm, güçlenme ve adaletin simgesidir.
Fiziksel ve metafiziksel dünya arasındaki geçiş noktası olarak görülür. Alevi inancında eşik, iki dünya arasındaki sınırı temsil eder ve bu nedenle kutsal bir alan olarak kabul edilir. Eşik, ruhsal bir geçiş noktası olarak görülür ve duaların, ibadetin ve ruhsal uygulamaların gerçekleştirildiği bir mekandır. Alevi inancına göre, eşikte başkalarına karşı saygılı olunmalı, adımlarınız dikkatli atılmalı ve ruhsal bir temizlik ve saygıyla yaklaşılmalıdır. Bu nedenle eşik, kutsal bir alan olarak Alevi inancında önemli bir yer tutar.

Alevi inancında eşik, ibadet ve spiritüel temizliğin bir ifadesidir. Eşik, bir tür sınır veya ayrımı temsil eder ve bu durum ruhsal olarak temizlenmeyi, zihinsel odaklanmayı ve ibadet için uygun bir ortamı sağlamayı simgeler. Bu nedenle Alevi inancında eşik kuralı bulunmaktadır.

Niyaz ise Alevi inancında önemli bir ibadet ve dua biçimidir. Niyaz, Tanrı'ya yakarışta bulunmak, isteklerini dile getirmek ve yardım talep etmek anlamına gelir. Aleviler niyaz kavramını önemser ve önemli ibadetlerinden biri olarak kabul ederler. Aleviler, niyazı dua ederken, topluluk olarak bir araya gelirken veya dini törenlerde gerçekleştirirler.


Alevi inancına göre eşik, fiziksel ve manevi dünya arasında bir geçiş noktasıdır. Bu nedenle eşik kutsal kabul edilir ve bu geçiş noktasında adaklar sunulur, dualar edilir ve niyazlar dilenir.

Eşik, bir evin girişinde, bir mezarın başında veya bir mürşidin önünde olabilir. Aleviler, eşikte bulundukları zaman bir geçiş döneminde olduklarını ve bu nedenle kutsal bir alanın içine girdiklerini düşünürler. Bu nedenle eşik, ibadet ve dua için önemli bir ortam olarak kabul edilir.

Niyaz ise Alevi geleneğinde dua etmek ve dilekte bulunmak anlamına gelir. Aleviler, eşikte bulundukları zaman niyaz ederek dileklerini ifade ederler. Niyazlarında genellikle Allah'tan yardım, sabır, sevgi ve barış gibi evrensel değerleri dile getirirler.

Bu uygulamalar Alevi inancının temel ritüellerindendir ve manevi bir bağlamda önemli bir yer tutar. Eşikte niyazlar edilmesi, Alevilerin inanç ve dualarını yaşadıkları mekana ve anın kutsallığına bağlı olarak ifade etmelerine yardımcı olur.


Eşikte durup dergahı çektiğim,
Gönülde açılan bir rıza bekliyorum.
Dualarla niyazlarımı sunuyorum,
Kâbe'm sensin, eşikteyim yalvarıyorum.

Eşik kutsal, adımlarım titrer,
Dualarım yüreğimden fışkırır.
Niyazlarım sevgiyle dolar,
Eşikteyim, yalnız sana bakarım.

Eşikte yalvarırım, kapına geldim,
Niyazlarımı sana sunmaya geldim.
Dualarım eşikte yankılanır,
Niyazlarımı gönlümde taşırım.

Eşikte durup rıza niyaz ederim,
Dualarımı senin için götürürüm.
Eşik kutsal, gönülde açılan bir kapı,
Dualarla niyazlarımı sunarım sana.
Ya Hakk sen varsın ki varsın 🙏 


Selçuk GÜZEL